ดูในภาษาอื่น

Thomson Reuters

TSE:TRI ISIN:CA8849031056

 Thomson Reuters is the world’s leading source of intelligent information for businesses and professionals, combining industry expertise with innovative technology to deliver critical information to leading decision makers in the financial, legal, tax and accounting, healthcare, science and media markets. Thomson Reuters shares are listed on the Toronto Stock Exchange (TSX:TRI) and the New York Stock Exchange (NYSE:TRI).

  

ข่าว

###

110,989 เข้าดูประวัติของบริษัท

  • หน้านี้ถูกเปิดดู: (7 วันล่าสุด: 5) (ช่วง 30 วันที่: 23) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 9269) 

ข้อมูลบริษัท

    ภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
  • การโฆษณาและการสื่อ 
  • อุตสาหกรรมหลัก
  • Financial Services 
  • หน้าหลัก
  • www.thomsonreuters.com

สื่อสังคม