ดูในภาษาอื่น 32016 31367 31172 30481 28731 28147 18636 17971 16050 15197 14113 11479 
รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 28 มีนาคม 2011: บริษัท Avonlea Minerals (ASX:AVZ) ยืนยันความเป็นไปได้ของแร่เหล็กคุณภาพสูงในนามิเบีย
รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 28 มีนาคม 2011: บริษัท Avonlea Minerals (ASX:AVZ) ยืนยันความเป็นไปได้ของแร่เหล็กคุณภาพสูงในนามิเบีย

Sydney, 28 เดือนมีนาคม 2011 AEST (ABN Newswire) - บริษัท Avonlea Minerals (ASX:AVZ) กล่าวในวันนี้ว่าผลการทดสอบได้ยืนยันความเป็นไปได้ของแร่เหล็กคุณภาพสูงที่เหมือง Thresher, Hammerhead และ Bronzy ในนามิเบีย จากการตรวจตัวอย่างร็อคชิปได้ผลกลับมา 62% เหมืองทั้งสามตั้งเป้าหมายที่จะทำการสำรวจขุดเจาะร่วมกันไว้ที่ 1-1.9 ล้านตันสำหรับ 20%-30% Fe บริษัทฯ จะเริ่มโปรแกรมการทำแผนที่เน้นการขุดเจาะและโปรแกรมเพื่อเพิ่มเติมและขยายการกำหนดเป้าหมาย

บริษัท Quickstep Holdings Limited (ASX:QHL) ร่วมมือในโครงการวิจัยยุโรปเพื่อตรวจสอบการใช้นาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพในค่าใช้จ่ายและลดน้ำหนักของชิ้นประกอบอย่างสูง การวิจัยจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยเน้นเฉพาะกับองค์ประกอบของการบินและรถไฟ การวิจัยจะถูกดำเนินการควบคู่ไปกับองค์กรการผลิตและวิจัยระหว่างประเทศ 16 องค์กรใหญ่ๆ และได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากคณะกรรมาธิการยุโรป คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปีปฏิทิน 2013

บริษัท Alexium International Group Limited (ASX:AJX) ลงนามในข้อตกลงกับ International Textile Group (PINK:ITXN) โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันในการริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลายๆอย่าง และ International Textile Group จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสิ่งทอรายใหญ่ของ Alexium ข้อตกลงนี้จะเร่งอัตราการยอมรับในเทคโนโลยีรักษาปฏิกิริยาพื้นผิว (Reactive Surface Treatment) ของตลาดสิ่งทอของ Alexium เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการป้องกันรักษาที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องแต่งกายและสิ่งทออื่นๆ เพื่อป้องกันเหตุเกิดหลากหลายเช่นป้องกันสารเคมีและป้องกันทางชีวภาค, เปลวไฟ, กันน้ำและน้ำมัน

บริษัท QRxPharma Limited (ASX:QRX)(PINK:QRXPY) ประกาศถึงความสำเร็จแรกเริ่มในการขอผลิตยาตัวใหม่ (NDA) กับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา Food and Drug Administration (FDA) ในการประชุม บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับองค์การอาหารและยาถึงจำนวนองค์ประกอบสำคัญของการการวางแผนและสมัครขอ NDA และบริษัทฯ มั่นใจว่าขณะนี้อยู่ในการพิจารณาขอผลิตยาตัวใหม่คือ MoxDuo(R)IR ในกลางปี 2011 ยา MoxDuo(R) IR ดังกล่าวจะมุ่งรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และรักษาอาการปวดจากระดับปานกลางถึงปวดชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องยาแก้ปวดชนิดโอปิออยด์

ติดต่อ

Catherine Samananda
Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.net


บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Quickstep Holdings Limited             
QRxPharma Limited             
International Textile Group Inc.             
AVZ Minerals Limited             
Alexium International Group Limited             

ABN Newswire
ABN Newswire หน้านี้ถูกเปิดดู:  (7 วันล่าสุด: 24) (ช่วง 30 วันที่: 77) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 28731) 

ดูในภาษาอื่น 32016 31367 31172 30481 28731 28147 18636 17971 16050 15197 14113 11479  (275360)