ดูในภาษาอื่น 15986 12965 11401 11376 11300 11134 10996 10743 10502 10461 10451 9531 
รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 2 มีนาคม 2011: บริษัท Queensland Bauxite (ASX:QBL)อนุมัติเหมืองใหม่ขุดแร่อะลูมิเนียม 8 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์
รายงานการตลาดออสเตรเลีย วันที่ 2 มีนาคม 2011: บริษัท Queensland Bauxite (ASX:QBL)อนุมัติเหมืองใหม่ขุดแร่อะลูมิเนียม 8 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์
Sydney, 2 เดือนมีนาคม 2011 AEST (ABN Newswire) - บริษัท Queensland Bauxite (ASX:QBL)ประกาศให้ทราบว่ากระทรวงการเหมืองแร่และพลังงานแห่งรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland Department of Mines and Energy)รับใบสมัครที่ขออนุมัติขุดแร่อะลูมิเนียมเพิ่มอีก 8 แห่งแล้วในเขต East Australian Bauxite Province บริษัทฯ ขณะนี้มีใบอนุญาตขุด 32 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์ในสัมปทานแร่อะลูมิเนียมผสมในพื้นที่ 7,180 ตารางกิโลเมตร นับว่าเพิ่มขึ้นถึง 31% จากการประกาศคราวก่อนที่มีอยู่ 5,466 ตารางกิโลเมตร บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเหมืองแร่ใหม่นี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

บริษัท Neon Energy Limited (ASX:NEN)กล่าวว่าการที่ให้ให้บริษัท Kris Energy Limit ขุดแร่ที่บล็อค 120 และ บล็อค 105 นั้นได้รับอนุมัติจากนายกฯเวียดนามแล้ว คาดว่าบล็อค 105 จะอุดมไปด้วยแก๊ซเป็นล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และที่ บล็อค 120 ก็คาดว่าจะเต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำมันที่มีค่าเกินกว่า ล้านบาร์เร็ล การเจาะที่บล็อค 120 นี้ได้วางแปลนไว้แล้วที่ Q2 สำหรับปี 2011 และ ที่บล็อค 105 สำหรับต้นปี 2012

บริษัท AusNiCo Limited (ASX:ANW)ประกาศการขุดตื้นและพบแร่ทอง-ทองแดง และ นิคเกิลที่มึคุณภาพสูงเกินกว่า 1% ที่เหมือง Pembroke รัฐควีนส์แลนด์ จากการขุดทำให้พบความไม่ปกติเล็กน้อยในเขตทางใต้ต่อไปประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรที่เป้าหมาย Mt Cobalt นับว่าเป็นลักษณะของดินที่มีแร่ธาตุนิคเกิลอยู่ถึง 4,000ppm และธาตุโคบอลท์ 500ppm การทดลองโดยใช้วิชาโลหะผสมได้เริ่มขึ้นเพื่อจะตรวจหาแร่นิคเกิลและการขุดก็เริ่มไปอย่างต่อเนื่องที่ Pembroke ไปทางตะวันออก

บริษัท Havilah Resources Limited (ASX:HAV)วันนี้ได้กล่าวว่าโครงการขุดแร่เหล็กเมื่อเร็วๆนี้ที่ Maldorky ได้ขยายพื้นที่ขึ้นอย่างมากและคาดว่าจะพบแร่เหล็ก ซึ่งจะขุดไปให้ถึง 139 เมตรของความหนาของแร่เหล็ก ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าปฏิรูปของธาตุเหล็กมีผลเป็นที่พอใจอย่างคาดไม่ถึงและการขุดเหมืองก็เป็นการขุดที่มีค่าใช้จ่ายต่ำในการเปิดหลุม

ติดต่อ

Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.net


บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Queensland Bauxite Ltd             
Neon Energy Limited             
Havilah Resources Ltd             
Aus Tin Mining Ltd             

ABN Newswire หน้านี้ถูกเปิดดู:  (7 วันล่าสุด: 13) (ช่วง 30 วันที่: 67) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 10996) 

ดูในภาษาอื่น 15986 12965 11401 11376 11300 11134 10996 10743 10502 10461 10451 9531  (136846)

สื่อสังคม