ดูในภาษาอื่น 13442 12618 12262 12246 11983 11952 11802 11475 11392 11318 11092 8721 
รายงานการตลาดออสเตรเลีย ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011: ระบบ iSOFT (ASX:ISF)ทำให้ความผิดพลาดการใช้ยาในโรงพยาบาลลดลงได้มาก
รายงานการตลาดออสเตรเลีย ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011: ระบบ iSOFT (ASX:ISF)ทำให้ความผิดพลาดการใช้ยาในโรงพยาบาลลดลงได้มาก
Sydney, 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2011 AEST (ABN Newswire) - สามเดือนหลังจากการใช้วิธีจัดการการใช้ยาระบบ iSOFT (ASX:ISF)ที่รู้จักกันมาก่อนในชื่อ MedChart โรงพยาบาล Dunedin ที่เมือง Dunedin ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าได้ลดความผิดพลาดในการใช้ยาและเพิ่มความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่มากขึ้น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ขาดหายไปได้ลดลงจาก 82% จนถึงระดับศูนย์ ปัจจุบันระบบ iSOFT ได้เข้าแทนที่แผนผังรายการกระดาษแสดงการใช้ยาที่ใช้กันในโรงพยาบาลส่วนมาก ช่วยทำให้การสื่อสารและการประสานงานในระหว่างบรรดาเจ้าหน้าที่ดีขึ้น โดยได้ทำการรวมการสั่งยา การตรวจสอบคลินิกยา และการควบคุมยาให้เข้าอยู่ในระบบเดียวกัน

บริษัท East Coast Minerals NL (ASX:ECM) ได้ร่วมในความตกลงตามเงื่อนไขสำคัญๆ กับบริษัท Exchange Minerals Limited โดยเข้ามีผลประโยชน์ 80% ในโครงการลิเธียมคุณภาพสูงในออสเตรีย คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 9.95ล้านยูโร โครงการนี้สามารถผลิตทรัพยากร JORC ได้ 18 ล้านตัน มีลิเธียม อ๊อกไซด์ เกรด 1.6% และเป้าหมายในการสำรวจขั้นต่อไปคาดว่าจะขุดได้อีก 8 ถึง 12 ล้านตัน โดยมีลิเธียม อ๊อกไซด์เกรด 1.5% ถึง 2% ถือว่าโครงการลิเธียมมีความสำคัญด้านกลยุทธแก่บริษัทผู้ผลิตยุโรป ที่ทำการผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดยุโรปที่กำลังขยายตัวอย่างคึกคัก

บริษัท Aquila Resources Limited (ASX:AQA)แถลงว่าสามารถผลิตทรัพยากร JORC ในโครงการ Avontuur Manganese ในอาฟริกาใต้ได้เพิ่มขึ้น 63% โดยบริษัทถือหุ้นส่วนอยู่ 74% ขณะนี้ทรัพยากรมีปริมาณ 108.9 ล้านตันประกอบด้วย 38.6% Mn โครงการจะประกอบด้วยการทำเหมืองเปิดหนึ่งเหมืองและโรงงานแปรรูปหนึ่งโรง โดยขั้นต่อไปจะทำเหมืองใต้ดินต่อเนื่องกับเหมืองเปิด

บริษัท Monto Minerals Limited (ASX:MOO)จะเข้าทำการสำรวจหาดีบุกในบริเวณเนื้อที่ 534 ตารางกิโลเมตร ในเขต Herberton Tin Field รัฐควีนสแลนด์ตอนเหนือ โดยเข้าแทนที่บริษัท Conquest Mining Limited (ASX:CQT) หลังจากการรวมตัวกันแล้วบริษัท Conquest Mining Limited จะถือหุ้นกิจการอย่างต่ำสุด 24.5% ตามประวัติความเป็นมา Herberton Tin Field ได้ผลิตส่วนประกอบเนื้อแร่ดีบุกมากกว่า 109,000 ตัน บริษัท Monto Minerals Limited กำหนดแหล่งที่จะขุดหาดีบุกคุณภาพสูงไว้หลายแห่ง และจะเริ่มทำการสำรวจพื้นที่ภูมิศาสตร์เพื่อค้นหาแหล่งดีบุกคุณภาพสูงแห่งต่อไป

ติดต่อ

Asia Business News
Tel: +61-2-9247-4344
http://www.abnnewswire.net


บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Shareroot Ltd             
iSOFT Group Limited             
East Coast Minerals Nl             
Conquest Mining Limited             
Aquila Resources Limited             

ABN Newswire หน้านี้ถูกเปิดดู:  (7 วันล่าสุด: 49) (ช่วง 30 วันที่: 132) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 11392) 

ดูในภาษาอื่น 13442 12618 12262 12246 11983 11952 11802 11475 11392 11318 11092 8721  (140303)