ดูในภาษาอื่น

Vasseti Plc

FRA:1VS ISIN:GB00B3ZLSS23

 บริษัท Vasseti (UK) จำกัด (มหาชน) ("Vasseti") เป็นกลุ่มบริษัทในเครือขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและมีฐานอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ("FSE") ทำการซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ 1VS:GR และมีการรายงานละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน FSE Entry Standard บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจในด้านของการสื่อสารโทรคมนาคม, เครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยี, และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Vasseti ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ และธุรกิจที่ก่อตั้งจนเป็นที่ยอมรับจากสิบห้าปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเป็นธุรกิจที่เติบโตได้รวดเร็วและหลากหลายมาจนปัจจุบันนี้

บริษัท ฯ ได้สร้างรากฐานที่ประสบความสำเร็จในประเทศมาเลเซียและตอนนี้ได้วางช่องทางที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการประกอบรูปแบบธุรกิจประเภทเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียใต้เชื่อมโยงถึงอินโดนีเซีย, จีน, และอินเดีย และอาจจะขยายไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือต่อไป

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อประชากรทั้งหมดภายในกลุ่มเดียวกัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันในโลกที่เสมือนจริงใบเดียว และประสานไว้กับธุรกิจอิฐและปูนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และงานก่อสร้าง วาดภาพได้ว่าเมื่อถึงปี 2020 ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอโดยบริษัทฯ อาจจะเข้าถึงได้โดยเกือบ 50% ของประชากรโลก กลยุทธ์ของบริษัท คือการเจาะตลาดแต่ละแห่งโดยผ่านการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และในที่สุดก็กลายเป็นผู้นำตลาดในตลาดเกิดใหม่เหล่านั้น นี่เป็นส่วนหนึ่งของ Vasseti ในแผนการขยายตลาดทั่วโลกและมีการแสดงตนในลักษณะที่มีประสิทธิผลและให้ผลกำไรมากที่สุด

  

ข่าว

บริษัท Vasseti Plc (FRA:1VS) อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของความสำเร็จในเครือข่ายโทรคมนาคมเฟซแรกในประเทศไทย

🕔4/21/2013 2:57:23 PM 20144

บริษัท Vasseti (UK) Plc (FRA:1VS) โดยการผ่านเครือข่ายระบบเทลโค ประเทศไทย ขณะนี้กำลังทำการการทดสอบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลหลายเขตในกรุงเทพฯ อันเป็นเฟซแรกของ 'V Telecoms' ในการดำเนินงานเครือข่ายหลักในเขตปริมณฑลในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ Vasseti ยังจะเชื่อมต่อเครือข่ายหลักนี้กับศูนย์เครือข่ายทั่วโลกในหาดใหญ่ และกับเครือข่ายในมาเลเซียที่ปาดังเบซาร์ และ บูกิต คายู ไฮแตม ที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย

อ่านบทความเต็ม
###

63,099 เข้าดูประวัติของบริษัท

 • หน้านี้ถูกเปิดดู: (7 วันล่าสุด: 6) (ช่วง 30 วันที่: 32) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 15389) 

ข้อมูลบริษัท

  สำนักงานใหญ่
 • 33 Throgmorton Street
  London EC2N 2BR
  United Kingdom
 • โทรศัพท์
 • +44-0207-156-5274 
 • โทรสาร
 • +44-0207-156-5001 
 • ภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
 • การสื่อสารทั่วไป 
 • อุตสาหกรรมหลัก
 • Communications Technology 
 • หน้าหลัก
 • www.vasseti.co.uk
 • E:
 • ir@vasseti.co.uk

สื่อสังคม