ดูในภาษาอื่น

Calzada Limited

ASX:CZD ISIN:AU000000CZD0

Calzada Limited (ASX:CZD) is an Australia-based biotechnology company. It operates in the pharmaceutical and healthcare industry.

  

ข่าว

ข่าวการตลาดออสเตรเลียประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011: Calzada (ASX:CZD)แถลงผลสำเร็จก้าวหน้าในการวิจัย Human Stem Cell Study For Bone Growth

🕔2/10/2011 1:45:00 PM 20037

ข่าวการตลาดออสเตรเลียประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2011 เสนอ:บริษัท Calzada (ASX:CZD) แถลงผลสำเร็จก้าวหน้าในการวิจัย Human Stem Cell Study ด้านการเจริญเติบโตของกระดูก บริษัท PharmAust Limited (ASX:PAA) จะเข้ามีสิทธิ์ในโครงการแร่มีค่าขั้นคุณภาพสูงและขั้นพื้นฐานของยุโรป บริษัท Northern Star Resources (ASX:NST) แถลงผลการผลิตทองในเวสเติร์น ออสเตรเลีย บริษัท Latin Resources Limited (ASX:LRS) จะเข้ามีสิทธิ์ในแหล่งสะสม Iron and Heavy Mineral Sands เนื้อที่ 14,068 เฮคแตร์ในเปรู

อ่านบทความเต็ม
###

77,852 เข้าดูประวัติของบริษัท

  • หน้านี้ถูกเปิดดู: (7 วันล่าสุด: 5) (ช่วง 30 วันที่: 22) (นับตั้งแต่ที่เผยแพร่: 6660) 

ข้อมูลบริษัท

    ภาคอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
  • สุขภาพทั่วไปและเวชภัณฑ์ 
  • อุตสาหกรรมหลัก
  • Healthcare 
  • หน้าหลัก
  • www.calzada.com.au

สื่อสังคม